•  Aktuálne dražby

- Gôtovany -  Okr. LM (26/2018)
  31.01.2019 ( Gôtovany )

- Dunajská Streda - Mliečany (23/2018)
  (pripravujeme nové 1. kolo)

- Svätá Mária, okr. Trebišov
  16.9.2016 (Košice)
  (pripravujeme 2. kolo)
JURE s.r.o.

dražobná a realitná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 32775/T

sídlo :  Hollého 18A,
921 01 Piešťany

IČO : 47 437 677

Tel.: +421 (0)905 744802,
Fax: +421 (0)33 2301673,

e-mail: jure@jure.sk
http://www.jure.sk
Pripravujeme pre Vás
novú webovú stránku
•  Reality

- Stavebný pozemok - predaj
•  Ukončené dražby
- Martin-Priekopa  10.9.2015
  (Žilina)
- Bardejov 10.7.2015
zobrazení
- Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom
  12.1.2016  (Piešťany)
- Nové Mesto nad Váhom  7.9.2015
  (Piešťany)
- Horné Orešany, okr. Trnava
  15.03.2016 (Piešťany)
- Poprad - Matejovce
  14.7.2016 (Dolný Smokovec)
- Poprad
  9.12.2016 (Poprad)
  - upustené od dražby
- Poprad (20/2016)
  24.5.2017 (Poprad)
- upustené od dražby
-Poprad (06/2014)
  6.7.2017 (Poprad)
- upustené od dražby
- Poprad (21/2017)
  7.8.2017 (Dolný Smokovec)
  2. kolo
- Kúty (19/2016)
  21.9.2017 (Trnava)
- Kúty (19/2016)
  21.9.2017 (Trnava)
- Poprad  (22/2017)
  22.12.2017 (Poprad)