JURE s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 32775/T

sídlo :  Hollého 18A,
921 01 Piešťany

IČO : 47 437 677

Tel.: +421 (0)905 744802

e-mail: jure@jure.sk
http://www.jure.sk
Pripravujeme pre Vás
novú webovú stránku